DANH MỤC

Thông tin khóa học

Tư vấn đăng ký khóa học

Tên khóa học: Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả Cho Doanh Nhân

Địa điểm:

Nội dung: Chương trình này sẽ giúp bạn quản lý thời gian một cách khoa học và hợp lý thông qua 6 việc cần làm ngay để tránh rơi vào tình trạng bế tắc về thời gian, giảm bớt mệt mỏi và áp lực trong công việc cũng như cuộc sống.

Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả Cho Doanh Nhân

Thông tin tài khoản

MAI TUẤN LINH

Ngân hàng Techcombank , xxxxx
8888888888888